Strona startowa Szkolenie 7 KYU

popup

7 KYU

Tematyka szkoleniowa z zakresu 7 KYU JU-JITSU

SCHICHI-KYU

OBI – pas koloru białego z jedną belką koloru czerwonego.
Okres oczekiwania na dopuszczenie do pierwszego egzaminu nie może być krótszy jak 3 miesiące / 6 miesięcy od zaliczenia na 7 KYU „młodsze”


1. Praca pisemna
- Wyjaśnij znaczenie terminu „Ju-Jitsu”
- Wymień i opisz zasady oraz maksymy Ju-Jitsu
- Jigoro Kano – życie i działalność
- Wymień sporty i sztuki walki

2. Test sprawdzający (dodatkowo!)
- ugięcia ramion (pompki) – seiken (na pięściach) – 20
- skłony na mięśnie brzucha („brzuszki”) – 20
- wznosy tułowia i nóg (jednocześnie) w leżeniu na brzuchu („grzbiety”) – 20

3. Pozycje siedzące
- ZA-ZEN – medytacyjny siad skrzyżny
- KEKKA / AGURA – siad skrzyżny („po turecku”)

4. REI – ukłony
- TACHI-REI – ukłon w postawie stojącej
- ZA-REI – ukłon w pozycji klęczącej

5. DACHI-WAZA – postawy
- MUSUBI-DACHI – postawa swobodna czujna (pięty razem, palce na zewnątrz)
- ZEN-KUTSU-DACHI (HIDARI / MIGI) – lewa / prawa postawa wykroczno – zakroczna
- HACHIJI-DACHI – postawa rozkroczna z palcami na zewnątrz
- HEIKO-DACHI – postawa rozkroczna – równoległa
- KIBA-DACHI – postawa „jazdy konnej”

6. SHINTAI – poruszanie się po macie
- SURI-ASHI – krok przestawny (do przodu, w tył)
- TSUGI-ASHI – krok dostawny (w bok)
- TAISABAKI – obroty, zwroty w postawie zen-kutsu-dachi i innych

7. UKE – bloki
- GEDAN-JUJI-UKE – blok krzyżowy w dole (np. przed kopnięciem)
- JODAN-JUJI-UKE – blok krzyżowy w górze (np. przed ciosem pięścią w twarz)
- AGE-UKE – blok wznoszący (górny)
- GEDAN-BARAI – blok dolny z zagarnięciem
- SOTO-UKE – blok z zewnątrz do wewnątrz
- UCHI-UKE – blok od wewnątrz na zewnątrz

8. TSUKI – pchnięcia / ciosy
- CHOKU-TSUKI – prosty cios pięścią
- OI-TSUKI – cios prosty z wypadu
- GYAKU-TSUKI – cios pięścią przeciwległą do nogi wykrocznej

9. GERI – kopnięcia
- MAE-GERI-KEAGE – kopnięcie w przód (wznoszące)
- MAE-GERI-KEKOMI – kopnięcie w przód (wtłaczające)
- YOKO-GERI – kopnięcie boczne
- MAWASHI-GERI – kopnięcie okrężne
- USHIRO-GERI – kopnięcie w tył

10. UKEMI-WAZA – pady i przewroty
- MAE-UKEMI – pad w przód – prosty / pad w przód – „siatkarski”
- USHIRO-UKEMI / KOHO-UKEMI – pad w tył
- YOKO-UKEMI – pad na bok
- ZEMPO-TENKAI-UKEMI – pad w przód z przewrotem
- przewrót prosty w przód / tył (do pozycji klęcznej / stojącej)

11. NE-WAZA – walka na ziemi (w parterze)
- KESA-GATAME – trzymanie opasujące
- MAKURA-KESA-GATAME – trzymanie opasujące z „podkładką”
- wyjścia z trzymań

12. Uchwyty za kimono i wychylenia (zachwianie równowagi)
- KUMI-KATA – podstawowy uchwyt za kimono
- KUZUSHI – wychylenia w 8 kierunkach

13. NAGE-WAZA – rzuty
- O-GOSHI – rzut przez „duże biodro”
- UKI-GOSHI – rzut przez „małe biodro”
- GOSHI-GURUMA – rzut przez przetoczenie przez biodro (z uchwytem za głową / na plecach)
- IPPON-SEOI-NAGE – jednoręczny rzut przez plecy

14. Łączenie rąk podczas chwytów
- w „zamek” / wydłużony „zamek”
- w „haczyk”
- w „klin”
- za pomocą przeplatania palców

15. Samoobrona Ju-Jitsu
- uwolnienie ręki uchwyconej jednorącz jednorącz w dole / górze
- uwolnienie ręki uchwyconej dwuchwytem w dolnym / górnym położeniu
- uwolnienie rąk uchwyconych w dolnym / górnym położeniu
- uwolnienie się z chwytu za włosy z przodu
- obrona przed objęciem (obchwytem) z przodu / z tyłu (na rękach / pod rękami)
- uwolnienie głowy trzymanej pod pachą z przodu / z boku
- obrona przed duszeniem oburącz z przodu
- obrona przed uderzeniem pięścią z przodu / z góry / z dołu / z boku / na odlew
- obrona przed kopnięciem przednim / bocznym / okrężnym
- obrona przed uderzeniem pałką z góry / z boku / na odlew
- obrona przed pchnięciem pałką (trzymaną oburącz) z przodu

16. KUMITE – walka kontrolowana
- z jednym przeciwnikiem

17. KATA-JITSU – techniki kształtujące / formalne
- GYAKU-TSUKI-KATA
- ICHI-KATA – pierwsze kata Ju-Jitsu