Strona startowa Szkolenie 8 KYU

popup

8 KYU

Tematyka szkoleniowa z zakresu 8 KYU JU-JITSU

HACHI-KYU

OBI – pas koloru białego z trzema belkami koloru żółtego.
Okres oczekiwania na dopuszczenie do egzaminu nie może być krótszy jak 3 miesiące od zaliczenia na 9 KYU.


1. Teoria
- Liczenie po japońsku (1-100)
- Wymień nazwy technik Ju-Jitsu (co najmniej 5, po japońsku z tłumaczeniem!)
- Sporządzenie kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem i kilkoma dowolnymi słowami używając alfabetu sylabicznego KATAKANA

2. GERI – kopnięcia
- MAE-GERI-KEAGE – kopnięcie w przód (wznoszące)
- MAE-GERI-KEKOMI – kopnięcie w przód (wtłaczające)
- YOKO-GERI – kopnięcie boczne
- MAWASHI-GERI – kopnięcie okrężne

3. KATA-JITSU – techniki kształtujące / formalne
- BO-KATA – kata z kijem

4. UKEMI-WAZA – pady i przewroty
- ZEMPO-KOHO-UKEMI – kombinacja ZEMPO-TENKAI-UKEMI + KOHO-UKEMI

5. NE-WAZA – walka na ziemi (w parterze)
- KESA-GATAME – trzymanie opasujące
- wyjście z trzymania

6. KANSETSU-WAZA –dźwignie
- KOTE-GAESHI – wykręcenie nadgarstka
- UDE-GARAMI – dźwignia na zgiętą rękę, „klucz na ramię”
- WAKI-GATAME – dźwignia pod pachą

7. NAGE-WAZA – rzuty
- O-GOSHI – rzut przez „duże biodro” (MIGI / HIDARI – prawa / lewa strona) – umiejętność wykonania rzutu w kroku SURI-ASHI z partnerem do tyłu
- UKI-GOSHI – rzut przez „małe biodro” (MIGI / HIDARI – prawa / lewa strona)
- GOSHI-GURUMA – rzut przez przetoczenie przez biodro (z uchwytem za głową / na plecach)

8. Samoobrona Ju-Jitsu
- uwolnienie głowy trzymanej pod pachą z przodu / z boku
- obrona przed uderzeniem pięścią z przodu / z góry
- obrona przed kopnięciem przednim
- obrona przed uderzeniem pałką z góry / z boku
- obrona przed pchnięciem pałką (trzymaną oburącz) z przodu
- prezentacja kilku sposobów wykończenia techniki samoobrony w parterze – po wykonaniu dźwigni lub rzutu (co najmniej 5)
- prezentacja kilku ulubionych technik z zakresu samoobrony – TOKUI-WAZA (co najmniej 2)