Strona startowa Dojo

PRZYSIĘGA DOJO

Polska Akademia Ju-Jitsu

 

Przysięgę składa każdy uczestnik Ju-Jitsu, w czasie ceremonii, przed złożeniem egzaminu technicznego.

 

CEREMONIA

Uczestnicy ceremonii przyjmują postawę klęczną (seiza / za-zen).

Wyznaczony mistrz, tzw. „Mistrz Ceremonii” odczytuje kolejno punkty tekstu przysięgi, po każdym z nich składający przysięgę powtarzają słowo „PRZYSIĘGAMY” i jednocześnie wykonują ukłon (za-rei).

 

1. Będziemy dążyć do osiągnięcia niewzruszonego ducha przez systematyczne ćwiczenie naszych serc i ciała.

2. Będziemy dążyć do opanowania Ju-Jitsu, aby ciało i umysł stały się doskonałe.

3. Będziemy z całym zapałem kultywować ducha samowyrzeczenia się.

4. Będziemy patrzeć na samą mądrość i siłę, porzucając pragnienia w imię szlachetności.

5. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, szanowania starszych nie stosując gwałtowności.

6. Będziemy zawsze wierni ideałom, nie zapominając o cnocie pokory.

7. Przez samodyscyplinę będziemy dążyć do poznania prawdziwej drogi, którą obraliśmy.

8. Nigdy nie będziemy rozpowszechniać i stosować technik Ju-Jitsu poza dojo.

9. Będziemy wierni i posłuszni szkole, w której poznaliśmy pierwsze techniki Ju-Jitsu.

10. Będziemy wierni i posłuszni nauczycielowi, który pierwszy wprowadził nas do dojo.

 

Konsekwencją złamania, choćby jednego z punktów (słów) przysięgi będzie bezpowrotne wydalenie z dojo.

 

Oznacza to, że ów członek Ju-Jitsu nie będzie mógł już nigdy uprawiać Ju-Jitsu.

W każdym przypadku, stwierdzone „złamanie przysięgi” musi być udokumentowane i potwierdzone przez przełożonego (starszego rangą, stopniem) oraz udowodnione!

 

 

 

REGULAMIN DOJO

Polska Akademia Ju-Jitsu

 

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, aby w nich w pełni uczestniczyć oraz brać czynny udział w rozgrzewce poprzedzającej ich główną część.

2. Za czystość w sali treningowej odpowiada zarówno prowadzący jak i uczestnicy zajęć.

3. Długie włosy należy mieć związane, paznokcie czyste i krótko przycięte.

4. Należy dbać o higienę osobistą, ćwiczyć z czystymi rękami i stopami, zmieniać strój treningowy.

5. Wszelkie ozdoby (zegarki, pierścionki, obrączki, kolczyki, łańcuszki itp.) w czasie zajęć powinny być zdjęte.

6. Zabronione jest jedzenie i picie w sali oraz żucie gumy w czasie zajęć.

7. Picie alkoholu i palenie papierosów jest niedopuszczalne, zarówno przed zajęciami jak i po ich zakończeniu.

8. W przypadku spóźnienia się należy usiąść w rogu sali (przed wejściem) i czekać na zezwolenie instruktora, aby dołączyć do grupy.

9. Polecenia prowadzącego należy wykonywać bez dyskusji i z pełnym oddaniem.

10. Ponieważ większość elementów jest wykonywana z partnerem, dlatego należy o niego dbać i być za niego odpowiedzialnym, w myśl zasady: szanuj partnera, z którym ćwiczysz, za chwilę on będzie wykonywał technikę na tobie.

11. Tempo wykonywania techniki trzeba dostosować do umiejętności partnera.

12. Podczas treningu należy zwrócić uwagę na to, aby nie narażać siebie, ani partnera na kontuzję. Czując ból podczas dźwigni (duszenia itp.) powinno się klepać ręką o matę (w partnera).

13. Za bezpieczeństwo swoje i partnera odpowiada zawsze osoba wykonująca technikę.

14. Przychodząc na zajęcia należy odizolować się od codzienności, a skoncentrować na ćwiczeniu, nie rozmawiać aby nie przeszkadzać innym i sobie.

15. W przypadku niepewności jak prawidłowo wykonać technikę, należy poprosić instruktora o wyjaśnienie.

16. Inne punkty, które mogą dotyczyć różnych problemów, zostaną wprowadzone do niniejszego regulaminu za zgodą i aprobatą stron.