Strona startowa Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), niniejszym informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy SAMURAJ Konin z siedzibą 62-510 Konin ul. Harcerska 1/31, zwany dalej klubem.

2. Administrator danych informuje, że:
- przetwarza dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej w związku z przynależnością do klubu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
- przetwarzane dane osobowe członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą
- celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych klubu
- podanie danych osobowych do klubu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie
- niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie
- żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w klubie.

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Pani/Pana dane osobowe:
- będą przechowywane przez okres przynależności do klubu
- nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów
- nie są przekazywane żadnym podmiotom.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych albo ich usunięcia.

6. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.